Dé specialist in preventieve arbomaatregelen

One Stop Arbo

Ons motto is “Met plezier naar het werk, en gezond weer naar huis”.
OneStopArbo maakt zich sterk voor een veilige en gezonde werkomgeving.

Ilja Sitters is senior arbeidshygiënist en eigenaar van One Stop Arbo. Zij heeft ruime ervaring opgedaan als arbeidshygiënist bij het AMC, de arbodienst GG&GD (nu de GGD) en heeft sinds 2013 het RIVM als belangrijke  opdrachtgever. Zij is lid van het Landelijk Platform BRMO (Bijzonder Resistente Micro Organismen) en andere kennisgroepen.

Zij is gespecialiseerd op het gebied van gevaarlijke stoffen/biologische agentia/infectieziekten, het ontwikkelen van duurzaam arbobeleid en inhoudelijk ontwikkeling van communicatiemiddelen (folders, brochures en rapportages) op het gebied van arbeidsomstandigheden. In 2016 zijn bijvoorbeeld voorlichtingsmaterialen antibioticaresistentie ontwikkeld voor huisartsen en de thuiszorg.

Waar wij veel aandacht aan besteden is hoe nieuw beleid, richtlijnen en adviezen ook daadwerkelijk leidt tot het gewenste resultaat. Hoe zorgt u bijvoorbeeld dat de interventies die u aanbiedt ook daadwerkelijk door de medewerkers gebruikt worden? Hoe kan ingezet beleid en interventies ook daadwerkelijk leiden tot verlaging van het ziekteverzuim? Wij begeleiden u bij het ontwikkelen van interventies, voorlichting en communicatie richting de medewerkers om samen tot de gewenste (gedrags)verandering te komen.

 

Contact